Direct naar het menu of de content.

Nieuws

Onderzoek Ad Hoc: Leegstand neemt toe

13 dec 2011

Bescherming tegen kraak, vandalisme en verloedering belangrijkste redenen voor inzet
leegstandsbeheer

Onderzoek Ad Hoc: Leegstand neemt toe

Den Haag, 13 december 2011 - De leegstand van vastgoed in Nederland neemt de komende jaren alleen nog maar verder toe. Dat blijkt uit onderzoek van Ad Hoc onder haar klanten. Ruim driekwart (78%) van de ondervraagde woningcorporaties, gemeenten en investeerders verwacht dat het aantal leegstaande panden zal stijgen. Bescherming tegen krakers is voor meer dan een derde (34%) van diezelfde groep de belangrijkste reden om leegstandsbeheer in te schakelen.

Een kwart (25%) kiest voor deze optie om het object te beschermen tegen vandalisme
en voor 24% is het behoud van de leefbaarheid in de wijk de belangrijkste reden om te kiezen voor leegstandsbeheer. 'Ad Hoc Wonen' is inmiddels, na kopen en huren, uitgegroeid tot de derde vorm van wonen. "Wij merken dat het aanbieden van leegstaande panden aan woningzoekenden en ondernemers, zoals wij dat doen, alleen maar populairder wordt", constateert Niels van der Plas (Marketing Manager Ad Hoc).

Cijfers
Dat blijkt ook uit de cijfers. Het aantal gemeenten waarin Ad Hoc panden beheert stijgt sterk. Tot en met dit jaar had de leegstandsbeheerder in ruim de helft (57%) van de Nederlandse gemeenten panden beheerd of in beheer. Ad Hoc is in elke provincie actief, maar in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant exploiteerde Ad Hoc zelfs in meer dan 64% van de gemeenten objecten.

Bescherming tegen leegstandsrisico's
Ad Hoc beheert leegstaande (kantoor)panden en biedt deze aan als tijdelijke bedrijfs- of woonruimte. Ondernemers of bewoners kunnen zich er tegen een zeer schappelijke prijs vestigen. Enig risico voor hen: als het pand verkocht of herontwikkeld wordt, moeten ze op korte termijn verhuizen. Ook de eigenaren van de gebouwen profiteren van deze tijdelijke invulling: de functie van hun gebouw blijft behouden en de dagelijkse aanwezigheid van
ondernemers of bewoners biedt bescherming tegen diverse leegstandsrisico's.

Invulling door ondernemers steeds populairder
In de sector bedrijfsonroerend goed is een opvallende stijging te zien in de voorkeur
voor een type gebruiker. Ruim een derde (35%) geeft aan een voorkeur te hebben voor een ondernemer, tegen 18% vorig jaar. De woningcorporaties zijn stabiel gebleven in hun keuze en kiezen het liefst voor een bewoner als invulling van hun pand (72%).