Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC
@adhocbeheer

Dankzij een grootschalige buurtactie in de Zandplatenbuurt met lokale belanghebbenden, bewoners en Ad Hoc Groningen krijgt het hergebruiken van planten in de buurt een boost. Een buurttuin is gecreëerd als onderdeel van deze actie, waar herbruikbaar groen een tweede kans krijgt.🌿 #struikroven #lente #adhoc #planten #struiken

♬ origineel geluid – Adhocbeheer – Adhocbeheer

Afgelopen woensdag is Ad Hoc Groningen gaan Struikroven in de Zandplatenbuurt in Delfzijl. Een prachtige actie om het waardevol bestaande groen uit voortuinen te redden. Elk jaar gaan er namelijk honderden voetbalvelden aan bestaande planten en struiken verloren, omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken.

Stichting Struikroven redt het bestaande groen uit deze voor- en achtertuinen en geeft het in de omgeving een nieuwe bestemming. De collega’s van kantoor Groningen hebben zich hier samen met AcantusGemeente EemsdeltaWerkProCadanz Welzijn, Groen voor Rood, Stip!, Cosis , Struikroven en uiteraard de bewoners van de buurt met veel plezier voor ingezet. Op deze dag heeft niet alleen het groen een tweede kans gekregen, maar hebben de buurtbewoners en medewerkers van alle betrokken instanties elkaar ook beter leren kennen. Al met al was het een zeer geslaagde dag!

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid hebben wij op 30 september een buurt barbecue georganiseerd in Leiden. Het was een geslaagde middag vol gezelligheid, heerlijk eten en het samenkomen van buurtbewoners.

Binnen onze gemeenschap moedigen wij bewoners altijd aan om zich in te zetten voor de buurt. Deze oproep heeft Simon Flanderhijn en Robin Bastiaan geïnspireerd om een buurt barbecue te organiseren. Hoewel het initiatief op zichzelf klein lijkt, heeft het de potentie om een grote impact te hebben op de saamhorigheid in de buurt.

Tijdens de barbecue werden buurtbewoners uitgenodigd om samen te komen en op informele wijze met elkaar in contact te komen. Het delen van een maaltijd creëert een ontspannen sfeer waarin mensen elkaar beter leren kennen. Dit zorgt ervoor dat men in de toekomst gemakkelijker met elkaar in contact kan komen en elkaar kan ondersteunen wanneer dat nodig is.

De buurt barbecue heeft laten zien dat wanneer we gezamenlijk werken aan de leefbaarheid in de buurt, iedereen prettig kan wonen. Het is belangrijk om te blijven streven naar een sterke gemeenschap waarin niemand zich eenzaam hoeft te voelen. Door regelmatig dergelijke initiatieven te organiseren, bevorderen we de sociale cohesie en versterken we de banden tussen buurtbewoners.

Wij willen Simon Flanderhijn en Robin Bastiaan bedanken voor hun inzet en het organiseren van deze buurtbarbecue. Hun kleine maar waardevolle initiatief heeft laten zien dat iedereen een rol kan spelen in het versterken van de saamhorigheid in de buurt.

Laten we samen blijven werken aan een leefbare en verbonden buurt, zodat niemand zich buitengesloten of eenzaam hoeft te voelen.

Op woensdag 12 juli organiseerden we een geweldig Kick Off-evenement voor een nieuw project in Rijswijk, georganiseerd door ons team Den Haag. Ons hoofddoel tijdens deze middag was om de huidige bewoners van deze wijk kennis te laten maken met onze diensten en aanpak.

Bij Ad Hoc Beheer zijn we verantwoordelijk voor het beheer van tijdelijke leegstand en bieden we tijdelijke woonruimtes aan. We begrijpen dat het van groot belang is dat de huidige bewoners van Rijswijk Wonen goed geïnformeerd zijn over de veranderingen die deze overgang met zich meebrengt. Daarom hebben we dit Kick Off-evenement georganiseerd.

Tijdens de Kick Off werden de bewoners hartelijk verwelkomd door onze vriendelijke medewerkers van het regiokantoor in Den Haag. Onder het genot van een heerlijk kopje koffie en gebak kregen de bewoners ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan. Ons team stond klaar om duidelijkheid te verschaffen over de diensten die we aanbieden en om eventuele onduidelijkheden op te helderen.

De middag was gevuld met een positieve en constructieve sfeer. We waren blij om te zien dat veel bewoners de gelegenheid aangrepen om hun ervaringen te delen en vragen te stellen. De Kick Off was een groot succes en heeft bijgedragen aan het creëren van duidelijkheid en vertrouwen bij de huidige bewoners. Bij Ad Hoc Beheer tonen we graag onze betrokkenheid bij de gemeenschap en zijn we altijd bereid om te luisteren naar de behoeften van onze bewoners.

Met deze Kick Off hebben we een belangrijke stap gezet in het opbouwen van een goede relatie met de bewoners van Rijswijk Wonen. Het is duidelijk dat we ons inzetten voor transparantie en een open communicatie, wat een solide basis biedt voor een succesvolle samenwerking tussen ons bij Ad Hoc, de huidige bewoners en Rijswijk Wonen.

chevron-down