Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Partnerschap Gemeente Venlo en Ad Hoc

Enorm trots dat Ad Hoc de komende jaren wederom het leegstaande vastgoed van de Gemeente Venlo mag voorzien van tijdelijke invulling.

Door middel van aanbesteding zocht de gemeente Venlo opnieuw een partij die voor haar het leegstandbeheer optimaal kan organiseren. Per 1 november 2022 zal Ad Hoc partnerschap met de gemeente Venlo aangaan na gunning van deze aanbestedingsaanvraag. Momenteel heeft Ad Hoc, in samenwerking met gemeente de tijd genomen voor de implementatie waarbij uitgangspunt is om huidige contractanten onder gelijkwaardige voorwaarden te behouden. Vanuit dit uitgangspunt zal Ad Hoc de samenwerking uitdiepen door de inzet van haar maximale dienstverlening: kwaliteit en veiligheid borgen. Het Frederik Hendrik Kazerneterrein en Q4 zijn de projecten waar Ad Hoc vanaf november kwalitatief leegstandbeheer uit zal rollen.

Inge van Oosterhout, Regiomanager Limburg  Ad Hoc: “Venlo is een stad die bruist van het initiatief en waar ruimte schaars is. Ad Hoc brengt de vraag naar betaalbare (werk)ruimte en het aanbod op een professionele manier bij elkaar door hier een tijdelijke invulling aan te geven. Het doel hierbij is om het tijdelijk leegstaand gemeentelijk vastgoed veilig te stellen en zo goed mogelijk maatschappelijk te benutten’’.

‘’Mooi dat de gemeente wederom het vertrouwen in Ad Hoc heeft om een goede invulling te gaan geven aan het tijdelijk leegstaande vastgoed. Zo kunnen we mensen helpen die anders moeilijk aan woonruimte komen. Daarnaast kunnen we ondernemers in de creatieve en culturele sector, alsmede wijkinitiatieven en sociaal maatschappelijke organisaties een podium bieden om hun maatschappelijke meerwaarde in de praktijk te brengen’’.

chevron-down