Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Rechten van krakers en oplossingen bij leegstand

De toename van het aantal gekraakte panden in Nederland is een zorgwekkende trend die in de recente jaren aanzienlijk is versterkt. De huidige woningnood speelt hierin een cruciale rol. Veel mensen bevinden zich in een lastige situatie waarin ze moeite hebben om geschikte, betaalbare huisvesting te vinden. Dit heeft geleid tot een groeiende ontevredenheid en frustratie onder degenen die worden geconfronteerd met de uitdaging om een dak boven hun hoofd te vinden.

Een van de manieren waarop sommigen proberen om te gaan met deze nijpende woningnood is door panden te kraken. Krakers beschouwen leegstaande gebouwen als een tijdelijke oplossing voor hun huisvestingsproblemen. Ze nemen hun toevlucht tot deze praktijk in een poging om te voorzien in hun basisbehoefte aan onderdak. Voor velen is kraken ook een vorm van protest tegen het huidige woningbeleid. Ze zien kraken als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid om aandacht te vragen voor de woningnood en om druk uit te oefenen op beleidsmakers en vastgoedontwikkelaars om betaalbare huisvesting toegankelijker te maken.

Hoewel de wet kraken verbiedt, bestaan er nog steeds vragen over de rechten van krakers en hoe pandeigenaren kunnen omgaan met deze situaties. In dit artikel zullen we ingaan op de kwestie van pandenkraken, de rechten van krakers en de wat u kunt doen om het kraken van leegstaand vastgoed te voorkomen.

Wat voor rechten hebben krakers?
Kraken is de illegale praktijk van het binnendringen en bewonen van leegstaande panden zonder toestemming van de eigenaar. In Nederland hadden krakers voorheen enige bescherming onder de zogenaamde ‘kraakwet’, maar deze wet is in 2010 afgeschaft. Dit betekent dat krakers nu in strijd handelen met de wet en dus niet langer dezelfde rechten hebben als legitieme huurders.

Hoe krijg ik krakers uit mijn pand?
Het proces van het verwijderen van krakers uit een pand kan ingewikkeld zijn en moet zorgvuldig worden uitgevoerd om juridische problemen te voorkomen. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is om contact op te nemen met de politie om hen op de hoogte te brengen van de situatie. De politie zal de zaak beoordelen en bepalen of het kraken legitiem lijkt. Als krakers zonder toestemming in uw pand verblijven, kunnen ze worden aangemerkt als illegale bewoners, en dan kan de politie juridische stappen ondernemen om hen te verwijderen.

Naast politiebemiddeling, kunnen eigenaren ook juridische procedures aanspannen om krakers uit hun panden te krijgen. In zo’n procedure kan de eigenaar ontruiming van het pand eisen. De rechter zal vervolgens de eis toekennen of niet.

Hoewel kraken sinds 2010 illegaal is, kan daadwerkelijke ontruiming lang duren. Dit heeft te maken met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. In dit artikel staat dat een ieder recht heeft op respect van zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Ontruiming zou een inbreuk kunnen zijn op het respect van de woning. Krakers kunnen tegen een voorgenomen ontruiming binnen 7 dagen een kort geding aanspannen. De officier van justitie moet in dat geval wachten met ontruimen totdat de voorzieningsrechter zich heeft uitgelaten over de ontruiming. Het oordeel van de rechter kan lang op zich laten wachten waardoor de ontruiming vertraagt wordt.

Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet handhaving kraakverbod in werking getreden en kunnen eigenaren hun pand via een gang naar de rechter binnen drie dagen laten ontruimen, als ze aannemelijk kunnen maken dat er een verbouwing, verkoop of verhuur aan zit te komen.

Voorkomen is beter dan genezen
Al met al brengt een gekraakt pand voor een eigenaar een hoop gedoe en zorgen met zich mee. Bovendien gaat de staat van het pand er in geval van kraak niet op vooruit. Het loont daarom zeker om uw pand te beschermen tegen de risico’s van leegstand.

Leegstandbeheerder Ad Hoc heeft in de afgelopen dertig jaar een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van het beheer van leegstaand vastgoed. Wij beperken leegstandrisico’s, waardeverlies en ongewenste situaties door het plaatsen van tijdelijke bewoners, ondernemers of tijdelijke beveiligingsoplossingen. Samen kijken we welke vorm van leegstandbeheer het beste past bij uw situatie. Uw anders leegstaande panden worden op deze manier niet alleen beschermd tegen kraak en vandalisme, het biedt ook kansen voor woningzoekenden, startende ondernemers en kunstenaars.

Kortom, het kraken van panden is een probleem dat serieuze zorgen met zich meebrengt voor eigenaren van leegstaande panden. Het is van vitaal belang dat eigenaren op de hoogte zijn van hun rechten en de stappen die ze kunnen ondernemen om krakers te verwijderen. Bedrijven zoals Ad Hoc bieden waardevolle oplossingen voor leegstand die de risico’s van illegale bewoning minimaliseren.

chevron-down