Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Struikroven in Delfzijl

@adhocbeheer

Dankzij een grootschalige buurtactie in de Zandplatenbuurt met lokale belanghebbenden, bewoners en Ad Hoc Groningen krijgt het hergebruiken van planten in de buurt een boost. Een buurttuin is gecreëerd als onderdeel van deze actie, waar herbruikbaar groen een tweede kans krijgt.🌿 #struikroven #lente #adhoc #planten #struiken

♬ origineel geluid – Adhocbeheer – Adhocbeheer

Afgelopen woensdag is Ad Hoc Groningen gaan Struikroven in de Zandplatenbuurt in Delfzijl. Een prachtige actie om het waardevol bestaande groen uit voortuinen te redden. Elk jaar gaan er namelijk honderden voetbalvelden aan bestaande planten en struiken verloren, omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken.

Stichting Struikroven redt het bestaande groen uit deze voor- en achtertuinen en geeft het in de omgeving een nieuwe bestemming. De collega’s van kantoor Groningen hebben zich hier samen met AcantusGemeente EemsdeltaWerkProCadanz Welzijn, Groen voor Rood, Stip!, Cosis , Struikroven en uiteraard de bewoners van de buurt met veel plezier voor ingezet. Op deze dag heeft niet alleen het groen een tweede kans gekregen, maar hebben de buurtbewoners en medewerkers van alle betrokken instanties elkaar ook beter leren kennen. Al met al was het een zeer geslaagde dag!

chevron-down