Vastgoedprofessionals Woonruimte Werkruimte
Aanbod Over Ad Hoc Contact Mijn Ad Hoc

De site van Ad Hoc Beheer maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Ad Hoc organiseert Masterclass Leegstand in Amsterdam

Ad Hoc Nieuws

Ad Hoc organiseert Masterclass Leegstand in Amsterdam

Inleiding

Ad Hoc praat Amsterdamse vastgoedeigenaren bij tijdens Masterclass Leegstand.

Den Haag, 18 oktober

Nieuws

Het gaat weer goed op de Nederlandse woningmarkt. Woningcorporaties zien steeds meer mogelijkheden om uitgestelde projecten, zoals sloop- of renovatietrajecten, daadwerkelijk te realiseren. Nu vastgoed vaker leegstaat in afwachting van nadere ontwikkelingen, is tijdelijke invulling noodzakelijk om leegstandsrisico's te beperken. Daarom praatte Ad Hoc een selecte groep van Amsterdamse vastgoedeigenaren bij over de ontwikkelingen in het leegstandbeheer tijdens de Masterclass Leegstand op donderdag 29 september 2016.

Tijdelijke invulling is noodzakelijk

"Kraken is nog steeds van alledag", aldus Ad Hoc's bedrijfsjurist Louisa de Ridder tijdens de masterclass. "Tegenwoordig zijn de krakers zelfs zo goed georganiseerd, dat ze in sommige gevallen zelfs een eigen woordvoerder of advocaat hebben". Regiomanager Marc Mondriaan vulde aan: "Tijdens de fietsrit naar het pand toe, wordt het pand soms al gekraakt. Zo snel kan het gaan". Dat het risico op kraak nog steeds hoog is, blijkt ook uit onlangs gepubliceerde cijfers van het Openbaar Ministerie en de Gemeente Den Haag. Volgens deze cijfers is er sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand in 2010 slechts tien keer per jaar een kraker voorgeleid aan de rechter. Van dit aantal kreeg slechts 13% een onvoorwaardelijke celstraf en ontving 34% een geldelijke boete.

In een poging om de vastgelopen woningmarkt in Amsterdam te lijf te gaan, is het Amsterdamse stadsbestuur voornemens om vastgoedeigenaren te beboeten wanneer een pand langer dan zes maanden leegstaat. De schaarse ruimte in Amsterdam wordt op deze manier zo goed mogelijk benut. Tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed is dus noodzakelijk om deze en andere leegstandsrisico's te beperken.

Leegstandbeheer is een specialisme

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 van kracht geworden. De wet verruimt de mogelijkheden voor het afsluiten van tijdelijke verhuurcontracten en biedt woningcorporaties daarmee een oplossing om de leegstandsperiode van vastgoed te overbruggen. Echter, het tijdelijk verhuren van woningen is anders dan het voorzien van tijdelijke invulling, zowel op juridisch, operationeel als financieel vlak. Bij het voorzien van tijdelijke invulling van leegstand kan kwalitatief leegstandbeheer uitkomst bieden.

Het op de juiste manier toepassen van risicoreductie voor leegstand is een specialisme. De juridische grondslag moet kloppen, denk daarbij aan de benodigde vergunningen, actuele rechtsgeldige contracten en de steeds complexer wordende wetgeving. Ook moet het bewonerstype matchen met de huidige situatie of het beoogde demografische doel, om zo de leefbaarheid in de wijk te behouden of zelfs te vergroten. Om dit te bewerkstellingen en tegelijkertijd de leegstandsrisico's te beperken, is snel schakelen een voorwaarde. Specialistische bedrijven, zoals leegstandbeheerders, hebben de juiste kennis en kunde paraat om op de juiste manier risicoreductie toe te passen en tegelijkertijd de leefbaarheid in de wijk op peil te houden.

Door leegstandbeheer op te nemen in het projectplan van bijvoorbeeld sloop-, nieuwbouw- of renovatieprojecten, kan zo'n 90% - 95% van het aannemelijk risico worden beperkt. Voorkomen is dus goedkoper dan genezen. Bent u benieuwd naar wat Ad Hoc voor u kan betekenen? Neem dan contact op met het regiokantoor in Amsterdam via 020 - 676 96 81.

Deel deze pagina

LinkedIn
Facebook
Twitter