Vastgoedprofessionals Woonruimte Werkruimte
Aanbod Over Ad Hoc Contact Mijn Ad Hoc

De site van Ad Hoc Beheer maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Interview Vastgoedjournaal - Wij zien een opmars in de marktvraag naar tijdelijke verhuur

Ad Hoc Nieuws

Interview Vastgoedjournaal - Wij zien een opmars in de marktvraag naar tijdelijke verhuur

Inleiding

De markt voor leegstandbeheerders maakte in de afgelopen tien jaar een forse groei in professionaliteit door. Leegstandbeheer is vaak nog maar één van de activiteiten. In een nieuwe serie ondervraagt VJ een aantal grote partijen over de kansen in deze markt. Vandaag staat Ad Hoc in de spotlights.

Den Haag, 07 augustus

Nieuws

De markt voor leegstandbeheerders maakte in de afgelopen tien jaar een forse groei in professionaliteit door. Leegstandbeheer is vaak nog maar één van de activiteiten. In een nieuwe serie ondervraagt VJ een aantal grote partijen over de kansen in deze markt. Vandaag staat Ad Hoc in de spotlights. 

VJ: Ziet u de leegstand afnemen in de portefeuilles van uw opdrachtgevers door de aantrekkende economie?
Ad Hoc: "Nee, niet per se. Dat ligt namelijk geheel aan de sector waar de opdrachtgever actief in is. Ad Hoc bestaat nu bijna 30 jaar en heeft dus al verschillende economische cycli meegemaakt; zowel hoog- als laagconjunctuur. Wat we in al die verschillende cycli steeds weer zien is dat er een verschuiving plaatsvindt binnen onze totale portefeuille.

Gezien de enorme spreiding van verschillende klantsegmenten ontstaat er meer of minder leegstand in segment A, waar segment B weer het tegenovergestelde laat zien. Als voorbeeld noemen we de enorme leegstand binnen het commerciële vastgoedsegment (kantoren) tijdens de economische crisis en de toenemende leegstand binnen het sociale segment (woningcorporaties) door meer sloop/nieuwbouw projecten in een groeiende economie."

VJ: Nu er grote vraag naar kantoorruimte bestaat, vraagt uw opdrachtgever om bepaalde ruimtes met opzet leeg te houden in afwachting van een ‘grote’ huurder?
Ad Hoc: "Een grote vraag naar kantoorruimte hoeft niet direct te betekenen dat alle (leegstaande) kantoorpanden kunnen rekenen op veel animo. Er is een grote, of toenemende, vraag naar kantoorruimte op goede locaties met prima faciliteiten, uitstraling, enz. Helaas voldoen niet alle kantoorruimtes van onze opdrachtgevers daar direct aan. Daar ontstaat dus leegstand die prima ingevuld kan worden door een leegstandbeheerder waarbij er ook zeker nog mogelijkheden zijn om rendement te genereren."

VJ: Ziet u een verschuiving in de soort van tijdelijke ‘opvulling’ van de leegstand?
Ad Hoc: "Ook hierin is geen éénduidig antwoord te geven. Veel is afhankelijk van het type vastgoed, de wens van de eigenaar, de technische (on)mogelijkheden en niet te vergeten de invloed van externe partijen zoals gemeenten/overheid/veiligheid instanties. Uitgangspunt bij Ad Hoc is altijd de wens van de eigenaar, binnen de kaders van (lokale) wet- en regelgeving omtrent veiligheid. Het 'soort' van invulling is dus in mindere mate afhankelijk van een bepaalde vraag aan de zijde van de 'zoekende kant'."

VJ: Herkent u de trend dat tijdelijke verhuur nog steeds bezig is aan een opmars ten opzichte van anti-kraak?
Ad Hoc: "Als we naar de vraag kijken vanuit de markt naar mogelijkheden van tijdelijk verhuur zien wij wel een opmars. Binnen Ad Hoc wordt echter altijd eerst goed getoetst of tijdelijk verhuur de juiste oplossing biedt voor de (onderliggende) vraag van onze klant. Soms is een hoge mate van flexibiliteit en/of betere mogelijkheden om grip te houden op een wijk belangrijker dan een hoger rendement.

In dat geval zal er dus, samen met de eigenaar, goed gekeken worden naar de juiste oplossing; eventueel in een combinatie tussen beheer (o.b.v. een bruikleenovereenkomst) en tijdelijk verhuur. Alle vragen daaromtrent worden zeer kritisch bekeken en beantwoord door onze specialisten tijdelijk verhuur die allen een achtergrond hebben binnen woningcorporaties waardoor zij 'de taal spreken' en verschillende belangen goed tegen elkaar af kunnen wegen."

VJ: Hoe denkt u dat de leegstandsmarkt er over 10 jaar uit zal zien?
Ad Hoc: "Binnen Ad Hoc zien we al jaren een verschuiving plaatsvinden van 'structureel' naar 'flexibel'. Of dat nou om werk gaat (steeds meer flexwerkers en/of flexibele contracten) of om woonruimte. De huidige generaties vragen steeds meer flexibiliteit en zijn niet per se op zoek naar vastigheid. Een vorm van flexibele woon- en werkruimte past prima in die trend. Of leegstandbeheer over 10 jaar nog steeds in de huidige vorm zal bestaan is grotendeels afhankelijk van de inventiviteit van de markt en de wijze waarop partijen er mee omgaan."

VJ: Hoeveel m2 aan vastgoed heeft u op dit moment in beheer?
Ad Hoc: "Een exact getal is lastig te geven. Het aantal panden dat wij beheren fluctueert per dag. Iedere dag krijgen wij nieuwe panden in beheer en leveren we panden weer op aan de eigenaar. Met 10 kantoren, verdeeld over Nederland, praten we hier al snel over vele duizenden panden, variërend van kinderdagverblijven, zorginstellingen, kantoren, scholen, kerken, watertorens, bibliotheken, complete woonwijken en zelfs bunkers." 

Deel deze pagina

LinkedIn
Facebook
Twitter