Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Woonruimte in Utrecht

Vanaf 5 maart 2024 is er een prachtig appartement beschikbaar nabij het centrum van Utrecht voor tijdelijke verhuur. Met een oppervlakte van 70m² biedt de woning een woonkamer, badkamer, 2 slaapkamers, keuken en toilet.

De woning is gunstig gelegen met diverse voorzieningen in de nabijheid, waaronder het centraal station en verschillende winkels op loopafstand.

Wij geven hier graag een nadere specificatie van:

 • Je werkt in één van deze beroepsgroepen: onderwijs, zorg, politie.

Zorg: Je werkt in de directe (patiënten)zorg: verplegend en verzorgend personeel dat fysiek contact heeft met de patiënt en begeleidend personeel bij de Maatschappelijke opvang

Politie: Je werkt bij de politie en surveilleert op straat

Onderwijs: Je werkt als onderwijspersoneel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Onderwijsondersteunend personeel is uitgesloten;

 • Je hebt een contract voor minimaal 1 jaar of een vaste aanstelling;
 • Je hebt een contract voor 24 uur per week of meer;
 • De organisatie waarvoor je werkt, ligt in de gemeente Utrecht en je werkt in de gemeente Utrecht;
 • Je woont onzelfstandig in de gemeente Utrecht of je woont buiten de woningmarktregio.

 

Om dit te onderbouwen, vraagt Ad Hoc om de volgende bewijsstukken:

 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar (gratis te downloaden via Inloggen op Mijn Belastingdienst of op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543).
 • Uw arbeidsovereenkomst
 • Verklaring van uw werkgever waaruit uw standplaats/werkgebied blijkt;
 • Uw functiebeschrijving;
 • Wanneer u buiten de gemeente Utrecht woont: een uittreksel Basisregistratie Personen. Het uittreksel moet uw adreshistorie bevatten.
 • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er aanvullende bewijsstukken nodig zijn.

Let op: bij het ontbreken van 1 van bovenstaande stukken, kan uw reactie niet in behandeling worden genomen.

Bij meerdere aanmeldingen zal Ad Hoc via hun eigen lotingsmodule op geheel transparante wijze een gegadigde selecteren en bekendmaken. 

De maandelijkse huur varieert tussen €700,00 en €770,00, exclusief gas, water en elektriciteit.

Als je aan deze criteria voldoet en interesse hebt, stuur dan een e-mail naar utrecht@adhocbeheer.nl

Extra informatie

Woonruimte (tijdelijk verhuur)
70 m2

Aanmelden Woonruimte (tijdelijk verhuur)

Interesse?

Check of je aan alle voorwaarden voldoet en schrijf je dan eerst bij ons in.
Ben je al bij ons ingeschreven? Reageer dan via ‘Mijn Ad Hoc’
Direct inschrijven
chevron-down