Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Ad Hoc probeert zoveel mogelijk het gebruik conform bestemming van het onroerend goed te behouden. In bedrijfspanden plaatsen we dan ook met name ondernemers. Voor u werkt dit verkoop- of verhuur bevorderend, omdat potentiële kopers of huurders goed de mogelijkheden kunnen zien van uw pand. In woningen plaatsen we studenten en starters op de woningmarkt. Zo blijft de leefbaarheid behouden gedurende bijvoorbeeld sloop- of renovatie.

chevron-down