Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Tijdelijk gebruik door bewoners of ondernemers werkt preventief. Ook na het invoeren van de wet Kraken en Leegstand, waarin kraak strafbaar is gesteld, is kraken nog steeds een veelvoorkomend probleem. Daarbij geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Daarnaast beperkt leegstandbeheer niet alleen het risico van kraak, maar ook de andere leegstandsrisico’s, zoals vandalisme en het steeds vaker voorkomende koperdiefstal. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is leegstandbeheer gewenst: zo blijft de leefbaarheid en veiligheid in de wijk behouden en voorkomt u verloedering.

chevron-down