Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Voor asbestrisico’s geldt dat het bouwjaar van het pand als uitgangspunt voor risicomanagement wordt gekozen. Panden die na 1993 gebouwd zijn, bevatten geen asbesthoudende producten. Het gebruik van asbesthoudende producten is sinds dat jaar verboden in Nederland. Voor woningen geldt dat de eigenaar verplicht is om Ad Hoc te informeren over aanwezige asbest. Indien er geen asbestinventarisatierapport aanwezig is, dient deze alsnog in orde gemaakt te worden.

Indien er asbest aanwezig is wordt de bewoner geïnformeerd over de risico’s van asbest en hoe veilig met de risico’s om te gaan. De belangrijkste punten zijn:

Voor meer informatie neem je contact op met het regiokantoor of kijk op de website van Rijkswaterstaat.

chevron-down