Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Hier vindt u de handleiding van Mijn Ad Hoc. Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de functionaliteiten van deze omgeving.

Volgens de huisregels van Ad Hoc zijn huisdieren niet toegestaan. 

Hier vind je de rekentool van ProPropertyPartners. Met deze tool kun je makkelijk uitrekenen wat je ongeveer kwijt zult zijn aan nutsvoorzieningen.

Nee, het is niet mogelijk om een persoon onder de 18 jaar in een Ad Hoc pand te laten verblijven – ook niet onder toezicht van een volwassene. De reden hiervoor is dat we geen garantie op woonruimtes kunnen bieden of de duur van het gebruik kunnen aangeven. Wij willen geen minderjarigen in deze situatie brengen.

Nee, helaas is dat geen mogelijkheid. We gaan namelijk met de bewoner zelf de overeenkomst aan en daarbij horen ook alle andere afspraken. De maandvergoeding incasseren wij in ieder geval elke maand bij de desbetreffende persoon met wie wij de overeenkomst hebben afgesloten. 

Zonder voordrager is het niet mogelijk om antikraak te wonen via Ad Hoc. Voor wonen op basis van tijdelijke verhuur heb je echter geen voordrager nodig, dus wellicht is dat een optie. Meer informatie over tijdelijk huren vind je hier.

Indien je een klacht hebt of je bent ergens ontevreden over, bel dan altijd eerst met het desbetreffende regiokantoor. Kom je er niet uit?  Stuur dan je klacht naar klacht@adhocbeheer.nl. De maximale behandeltijd is 10 (werk)dagen.

Na het tekenen van het contract vragen wij je om de volgende kosten te voldoen:

Deze kunnen op kantoor worden gepind of via een betaallink worden voldaan.

Je mag antikraak wonen als je voldoet aan de volgende criteria:

Antikraak
Wanneer je op antikraakbasis gaat wonen, wordt een bruikleenovereenkomst gesloten. In deze bruikleenovereenkomst worden afspraken gemaakt omtrent het tijdelijk gebruik van een leegstaand pand dat wacht op herbestemming, verkoop, verhuur of sloop. Met een bruikleenovereenkomst bouw je geen huurrechten op, die je bij een reguliere huurwoning wel hebt. Denk hierbij o.a. aan huurbescherming. Bij een bruikleenovereenkomst werken we met een opzegtermijn van 28 dagen en er wordt geen minimumtermijn afgesproken. Vooraf is bijna nooit duidelijk hoe lang je er kunt blijven wonen of werken. Daar tegenover staat dat je heel voordelig kunt wonen of ondernemen.

Tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet
Bij verhuur op basis van de leegstandwet ga je een tijdelijke huurovereenkomst aan. Je bent bij tijdelijke verhuur altijd gegarandeerd van een minimale contractduur van 6 maanden. De verhuurder heeft hierbij een opzegtermijn van 3 maanden, de huurder heeft een opzegtermijn van 1 maand.

chevron-down