Wonen, werken & leegstandbeheer door heel Nederland
MIJN AD HOC

Voor het beheer van uw vastgoed brengt Ad Hoc geen kosten in rekening. Wij maken graag met u een afspraak hoe wij u kunnen ontzorgen! Ad Hoc is al ruim 30 jaar marktleider in leegstandbeheer en is met 10 regiokantoren in de grote steden van Nederland perfect in staat om haar opdrachtgevers professioneel te bedienen. Het fundament van onze organisatie is in de afgelopen jaren echter niet alleen gebouwd door onze producten, maar ook door onze vakkundige medewerkers. Onze regioteams kenmerken zich door hun enthousiasme, korte lijnen, snelle besluitvorming, klantgerichtheid, humor en gezelligheid.

Ja, bezichtigingen kunnen te allen tijde door blijven gaan. Wel vragen we om vooraf bezichtigingen bij ons aan te geven zodat we de aanwezige bewoners of ondernemers hiervan op de hoogte kunnen brengen. Zo kunnen zij op hun beurt extra hun best doen om het pand voor bezichtigingen optimaal representatief te houden; een kernpunt in onze afspraken met gebruikers.

Tijdelijk gebruik door bewoners of ondernemers werkt preventief. Ook na het invoeren van de wet Kraken en Leegstand, waarin kraak strafbaar is gesteld, is kraken nog steeds een veelvoorkomend probleem. Daarbij geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Daarnaast beperkt leegstandbeheer niet alleen het risico van kraak, maar ook de andere leegstandsrisico’s, zoals vandalisme en het steeds vaker voorkomende koperdiefstal. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is leegstandbeheer gewenst: zo blijft de leefbaarheid en veiligheid in de wijk behouden en voorkomt u verloedering.

Ad Hoc probeert zoveel mogelijk het gebruik conform bestemming van het onroerend goed te behouden. In bedrijfspanden plaatsen we dan ook met name ondernemers. Voor u werkt dit verkoop- of verhuur bevorderend, omdat potentiële kopers of huurders goed de mogelijkheden kunnen zien van uw pand. In woningen plaatsen we studenten en starters op de woningmarkt. Zo blijft de leefbaarheid behouden gedurende bijvoorbeeld sloop- of renovatie.

Hier vindt u de handleiding van Mijn Ad Hoc. Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de functionaliteiten van deze omgeving.

Ad Hoc is aangesloten bij het Keurmerk Leegstandbeheer. Binnen het keurmerk is een oplevertermijn afgesproken van één maand. Zo hebben de huidige bewoners en ondernemers de tijd om een nieuwe ruimte te vinden en kunt u weer snel over uw pand beschikken.

chevron-down