Vastgoedprofessionals Woonruimte Werkruimte
Over Ad Hoc Contact

De site van Ad Hoc Beheer maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Privacy Statement

Privacy Statement

Ad Hoc hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze. In ons privacy statement informeren wij u over de gegevens die we verwerken van onze gebruikers/klanten/relaties.

Wanneer is dit van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Ad Hoc verzamelt en verwerkt van gebruikers van haar website, danwel van gebruikers van haar producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

Indien u zich inschrijft (al dan niet via onze website), producten en/of diensten afneemt, dan vragen wij u om diverse gegevens, zoals onder andere uw personalia, adres, e-mailadres, telefoonnummer, maar ook uw contactpersonen in geval van calamiteiten, inkomen, bankrekeningnummer, verzekeringsgegevens, studie en dergelijke. Ook vragen wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs, teneinde ons ervan te verzekeren dat we met de juiste persoon te maken hebben en om fraude tegen te gaan.

Verder registreert Ad Hoc de contact momenten met u, zodat we u in het vervolg nog beter kunnen bedienen. Indien u een onderneming hebt, vragen wij u altijd om een kopie van een recent uittreksel (niet ouder dan één maand) van de Kamer van Koophandel.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het sluiten van overeenkomsten en het nakomen ervan;
  • Het verlenen en factureren van onze diensten in de meest ruime zin des woords;
  • Het verlenen en factureren van onze producten in de meest ruime zin des woords;
  • Het verspreiden van nieuwsbrieven (indien gewenst);
  • Marktonderzoek en andere marketingdoeleinden in de meest brede zin van het woord, zoals onder meer het samenstellen van gebruikersstatistieken.
  • De voor het hiervoor omschreven doel verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Gegevens relevant voor te sluiten overeenkomsten, worden tot na beëindiging van de overeenkomst ten minste -voor de wettelijke termijn van - zeven jaar bewaard. In voorkomende gevallen kan dit langer zijn indien dat noodzakelijk is voor een goede afwikkeling van de overeenkomst.

Uw persoonsgegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is in het kader van onze dienstverlening aan u of vereist is onder toepasselijke wet- en regelgeving. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met een deurwaarder en/of incassobureau in het geval u contractuele verplichtingen niet nakomt. In voorkomende gevallen heeft onze opdrachtgever en/of de eigenaar van het object waarin u verblijft nodig voor bijvoorbeeld zijn opstalverzekering o.i.d..

Indien u als bezoeker van onze website besluit uw gegevens via Ad Hoc aan een derde te verstrekken, door bijvoorbeeld een link op onze website aan te klikken, dan is Ad Hoc niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derde met uw persoonsgegevens omgaat.

Beveiliging

Vanzelfsprekend nemen wij te allen tijde uw privacy in acht. Ad Hoc draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Hiertoe treft Ad Hoc allerlei technische en organisatorische maatregelen, zoals onder meer het gebruik van een firewall die ervoor zorgt dat onbevoegden niet bij uw persoonsgegevens kunnen komen, alsmede certificaten die data verkeer tussen uw computer en de website van Ad Hoc versleutelen zodat derden de informatie niet kunnen lezen. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een ter zake kundige derde partij. Tevens zijn onze medewerkers gebonden strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van meerdere cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarin informatie kan worden opgeslagen. Deze cookies blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen op uw computer.

Google Analytics registreert onder meer welke pagina's de bezoekers van deze website bekijken, uit welk land zij afkomstig zijn, waar zij op klikken, welke browser ze gebruiken en welke schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren. Google, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee zij in staat is gerichter advertenties aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tevens maakt Ad Hoc voor deze website gebruik van een Facebook Social Media Plugin.

Het is mogelijk de browser van uw computer zodanig instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren, dat u niet van alle mogelijkheden op de website gebruik kunt maken.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neemt u dan contact op met de Juridische Afdeling van Ad Hoc gevestigd te 's-Gravenhage aan de Groot Hertoginnelaan 41 of via juridischezaken@adhocbeheer.nl of
070 - 312 03 31. U kunt uw gegevens altijd opvragen en in voorkomende gevallen laten wijzigen, dan wel laten verwijderen, indien en voor zover dit een goede uitvoering van de overeenkomst niet in de weg staat.

Ad Hoc behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Privacy Statement te wijzigen. Wij bevelen derhalve aan dat u regelmatig onze website checkt op aanpassingen van onze Privacy Statement.

Deel deze pagina

LinkedIn
Facebook
Twitter